HVC

HVC is de grootste afvalinzamelaar en verwerker van Nederland, en staat in de top 5 van meest duurzame bedrijven. HVC stimuleert inwoners voortdurend om hun afval goed te scheiden, zodat optimale milieuwinst kan worden behaald en de verbranding steeds minder nodig zullen zijn.

Over deze
cases

Onze diensten

online & social campagne/
contentcreatie/
filmproductie/
fotografie/

Voor HVC bedenken en maken we overkoepelende online campagnes die lokaal worden doorvertaald en getarget. Zo worden inwoners direct aangesproken en gestimuleerd hun gedrag te veranderen. We maken daarbij gebruik van verschillende formats die in aangepaste vorm op Facebook, Instagram, YouTube en Google worden ingezet.